تبلیغات
عرفانی ، اسلامی - مادر امام رضا(علیه سلام)
یکشنبه 25 مهر 1389

مادر امام رضا(علیه سلام)

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :دانستنیها ،اسلامی ،اهل بیت(ع) ،

نجمه ، مادر بزرگوار امام رضا(ع ) و از زنان مومنه ، پارسا، نجیب و پاكیزه بود.
حمیده ، همسر امام صادق (ع )، او را كه كنیزى از اهالى مغرب بود، خرید و به منزل برد.
نجمه در خانه امام صادق (ع )، حمیده خاتون را بسیار احترام مى كرد و به خاطر جلال و عظمت او، هیچ گاه نزدش نمى نشست !.
روزى حمیده در عالم رویا، رسول گرامى اسلام (ص )را دید كه به او فرمودند:اى حمیده !.
نـجـمـه را به ازدواج فرزند خودموسى درآور زیرا از او فرزندى به دنیا خواهد آمد كه بهترین فرد روى زمین باشد.
پس از این پیام ، حمیده به فرزندش امام كاظم (ع ) فرمود: پسرم !.
نـجـمـه بانویى است كه من هرگز بهتر از او را ندیده ام ، زیرا در زیركى و محاسن اخلاق ، مانندى ندارد.
من او را به تو مى بخشم ، تو نیز در حق او نیكى كن .
ثـمـره ازدواج امـام مـوسـى بـن جعفر(ع ) و نجمه ، نورى شد كه در شكم مادر به تسبیح و تهلیل مـشـغـول بـود و مـادر از آن ، احـسـاس سنگینى نمى كرد وچون به دنیا آمد، دست ها را بر زمین گذاشت ، سر را به سوى آسمان بلندكرد و لب هاى مباركش را به حركت درآورد: گویا با خدایش رازو نیازمى كرد.
پس از تولد امام هشتم (ع )، این بانوى مكرمه با تربیت گوهرى تابناك ، ارزشى فراتر یافت .
مـادر بـر آن بـود تـا تربیت و پرورش فرزندش ، وى را از عبادات و مناجاتش باز ندارد، از این رو به بستگانش گفت :دایه اى پیدا كنید تا مرا در امر شیردادن كمك كند.
از وى پرسیدند:مگر شیر تو كم شده است ؟.
نـجمه گفت :خیر، ولى نوافل و ذكرهایى كه قبل از تولد حضرت رضا(ع ) داشته ام و به آنها عادت كرده بودم ، به خاطر شیردادن كم شده است ، ازاین رو مى خواهم كسى من را در امر شیردادن یارى كند تا بتوانم دوباره آن عبادات ومناجاتم را شروع كنم !.