جمعه 21 خرداد 1389

دشمن شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبری:

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :رهبری ،حکیمانه ،دانستنیها ،

در سال 1357مهمترین اتفاق برای ایران و ایرانی اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسید. انقلابی که ابعاد گوناگون منشاء پیامدهای بنیادی و شگرفی در سطح جهان گردید و علامه بر آن به انسان کرامت به مسلمانان شوکت و به مومنان عزِّت و عظمت بخشید.

 

در این میان حرکتی انجام شد که باید روی آن تفکر بیشتری کرد. آن هم خط بطلان کشیدن بر منافع بیگانگان است. این امر باعث ساخته شدن دشمنانی برای انقلاب اسلامی شد. دشمنان پس از پیروزی انقلاب آرام نشسته و همواره در تولید طرح و نقشه هایی جدید در جهت دست درازی به خاک هویت فرهنگ و منافع ملت ایران بوده و هستند.

 

به طور قطع و یقین از جمله عوامل مهم ناکامی بیگانگان در مقابله با انقلاب اسلامی نگاه نافذ و بصیرت بالای رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران در شناسایی دشمنان و روش های دشمنی آنان با انقلاب اسلامی بوده است. از این رو در این نوشتار در تلاش آن هستیم تا دشمن را با کنکاشی در سخنان مقام معظم رهبری شناسایی کنیم.

 


ادامه مطلب

جمعه 21 خرداد 1389

ادای دین مادر

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اهل بیت(ع) ،عرفانی ،

ادای دین  مادر

   تکه ای سنگ در آرامش کوهی متروک           خـستـه و بی هـدف و دل نگران و مفلــوک 
  باد تا از سر من مشک فشان رد می شد           حال من یکسره می ریخت به هم بد می شد
    باد در چـار قـدش بـوی گـلی پنـهـان بـود          کـه دل سـنگ از آن رایحه دست افشان بود
    بـاد مـی آمـد و مـی رفـت ولی بـی انــدوه          تــا کــسـی آمـد یـک روز در آرامــش کــوه
      ضـربـه زد یکسره پیـچید صدا از دل کـوه          بـا ســر تــیــشــه جـــدا کــرد مــرا از کــوه
    نـاگـهـان بـاد آمـد والـه و مـدهـوش شـدم          تـوی دستـان کـسـی بـود کـه بـیـهـوش شدم
     شاد ،غـمگـین ، اه در حال غـریـبـی بـودم          چـشــم واکــرده ، در جــای عـجـیـبـی بــودم
      گفتم،این کوره این معرکه این آتش چیست؟         مـرد آهـنگری انـگار بـه مـن می نگـریـسـت
        در دل آتـشـم انــداخــتــه ، تــوبــیــخ شــدم          آن قـدر بــر سـر مـن کـوفـت کـه مـیـخ شـدم
        مـن زنـگـــار زده ، دل نـگــران تـکـــراری          آمــد غـمــزده، در گـوشــه ی یـک نـجـــاری
         مـرد نـجـار مـرا کـشـت ، سـراسـر کـوبــیــد          هــمـه درد مـــرا در دل یــک در کـــوبــیـــد
        با همین غصه و غم، خـنجر یک خانه شـدم          جـزئـی از عـقـده و داغ در یـک خـانـه شـدم
        عاقبت حکمت حکیم سر زد واینگونه نوشت          کـه دری بـاشـم بـر قـطعه ای از باغ بهـشت
          اه اگر از در ایـن خـانـه بــه بـــالا مـی رفــت          ابـر می شـد ، نگران تا خـود دریا می رفـت
          تـوی ایــن بـیـت فـقــط صحـبـت تـنهایـی بـود        مـرد ایـن خـانـه خـود حـضـرت تـنهایـی بـود
         یک نـفـر که سبـدش لـب بـه لـب پر از گـندم         بــود نـگـران ، شکـم خالـی، ایـن مـرد بــود
         نگران هـمـه بچـه یتـیـمان شهـر و دیـار بـود        تـا بـیـارد بـه در خـانـه شـان نــان و رطــب
          آتــش عـشـقــش افــروخـتـه بـر سـر ســیــنــه       هـمه شـهر بـه آن « مرد » عـلی می گـفـتـند

گـرچـه ایــن مـرد پـر از درد ، امـام همه بـود         بــه خـداونـد کـه اسـلام عـلـی فـاطـمه بـتود
تا زمـین مـی چـرخـد نـام عـلـی بـا زهـراسـت         ذکـر تسبـیـح و مناجـات عـلـی، یا زهراست
لـحـظـه ، در آمـدن خـویــش مــردد شـده بـود        مـرد و زن بـا عـلـی و نام عـلـی بد شده بود
  مــن تـمــاشــا مــی کـــردم اثــــر غـــربـــت را       رنـج بـد گـویـی و بـی حرمـتی و تـهـمـت را
کـار از کـار گـذشـت و هـمه صـد رنـگ شـدنـد       هـمـه در پـاسخ احسـاس عـلـی سنگ شـدند
  مـن نـگـاهـم طـرف ایـنــه هــا  گــم شـده بـــود        چـشـم وا کـردم و دورم پــر هـیـزم شده بود
آن طـرف کـوچـه پـر از لشکـر کـافـر شده بـود       این طرف فـاطـمه در هـیات حیـدر شـده بـود
 دود و خـاکـســتـر و خـــون ریـخـتـه از چــشــم       عــلـی فـاطـمه بـود ، دقـیـقا هـمه خشـم علی
 غـربـت خـانه پـر از غـصه پـر از همـهـمـه شــد       هــمـه خــشـم عـلـی شعـه زد و فـاطـمه شـد
  هــمـه ی مــردم ایـــن شـهــر جـفـــا ، نـامـردنــد       عـاقـبـت دسـت عــلـی را بـه طـنابـی بسـتـنـد
    عـاقــبــــت پــاســخ خــوبــی عــــلـــــی را دانـــد       بــا لـگـــد بــــر بــدن یــاس عـــلــــی زدنـنـد
  ایـن ســـوال در و دیــوار ، ســوال هــمــه بــــود       فـاطـمه بـود عـلــی یا که عـلــی فـاطـمـه بود

مرا ببخش یا صاحب الزمان

التماس دعا

این مطلب فرستاده شده توسط یکی از دوستان است گذاشتم تا شما هم استفاده کنید یا حق


جمعه 21 خرداد 1389

ماخذ نامگذاری سوره های قرآن (قسمت اول)

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اسلامی ،دانستنیها ،تاریخی ،قرآنی ،

۱. سوره اَلْحَمْد :

به معنی ستایش ، ماخذ نامگذاری با حساب کردن بسم الله آیه دوم سوره می باشد.

۲. سوره اَلْبَقرَة :

به معنی گاو - گاو مخصوصی که دستور ذبح آن از طرف خداوند به قوم بنی اسرائیل داده شد، ماخذ نامگذاری آیه ۶۷ سوره می باشد.

۳. سوره آل عِمْرانْ :

به معنی عمران پدر حضرت مریم است، ماخذ نامگذاری آیه ۳۳ سوره می باشد. 

۴. سوره نِساءْ :

به معنی زنان ( این سوره مشتمل بر احکام و حقوق زنان می باشد)، ماخذ نامگذاری آیه اول سوره می باشد.

۵. سوره مائده :

به معنی سفره آراسته از غذا ( راجع به تقاضای حواریون عیسی است که از او خواستند سفره آاسته از غذا برای آنان نازل کند)، ماخذ نامگذاری آیه ۱۱۲ سوره می باشد.

۶. سوره اَنعامْ :

به معنی چهار پایان ( در این سوره حکم حلیّت و رمت آن بیان شده است )، ماخذ نامگذاری آیه ۱۳۶ سوره می باشد.

۷. سوره اعراف :

به معنی،  محلی است میان بهشت و جهنمماخذ نامگذاری آیه ۴۵ سوره می باشد.

۸. سوره انفال :

به معنی بهره ها - غنائم جنگ، ماخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

۹.سوره توْبَة :

به معنی بازگشت از گناه و کار بد ( در این سوره شرح توبه متخلفین از جنگ تبوک آمده است) ، ماخذ نامگذاری آیه ۱۰۵ سوره می باشد.

۱۰. سوره یونس :

نام یکی از پیامبران الهی می باشد ماخذ نامگذاری آیه ۹۸ سوره می باشد.

التماس دعا

منبع دانستنی های قرآن

 گرد آورنده:مصطفی اسرار 


جمعه 21 خرداد 1389

ارزش خواندن نماز در اول وقت

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،عرفانی ،

بنام خداوند متعال

از سخنان مولای مومنان علی علیه سلام است که :

بدان تمام اعمالت تابع نمازت می باشد. برتری نوع اصلاح نماز، بجا آوردن آن در اول وقت می باشد، و بالاترین مرحله در اصلاح نماز روی آوردن و توجه با تمام وجود در نماز به خداوند متعال است. و اولی برای کسی که خدا بخواهد به دومی منجر می گردد. و خداوند آگاه و هدایتگر است و به ما و شما توفیق عنایت می فرماید.

التماس دعا

مبنع کتاب: فریاد گر توحید

حضرت آیت الله العظمی محمّد تقی بهجت


جمعه 21 خرداد 1389

معرفی یک کتاب

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اسلامی ،دانستنیها ،عقیدتی ،

شب های پیشاور

پیشاور، یکی از شهرهای پاکستان میزبان جلسات بحث و مناقشه میان چهار تن از عالمان سنی و روحانی شیعی سید محمد موسوی معروف به «سلطان الواعظین» بود.

مطبوعات پاکستانی گفت و گوهایی که میان این عالمان رد و بدل می شد چاپ می کردند. نتیجه اقدام مطبوعات پاکستانی در چاپ مناظرات، شیعه شدن عده ای از مردم آن سامان بود.

تمام مناظرات توسط مرحوم سلطان الواعظیی در کتابی گرد آوری و ( شب های پیشاور ) نام گذاری شد.

حتما مطالعه کنید مفید است.

التماس دعا


جمعه 21 خرداد 1389

یک ثواب برای جواب سلام

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،عرفانی ،

سلام هفتاد حسنه دارد، که شصت و نه حسنه آن مخصوص سلام کننده و یک حسنه برای آن پاسخ دهنده است.

اولین اصل اخلاقی سلام کردن است.

سلام در حقیقت اعلام امنیت تعدّی و ضلم از ناحیه سلام دهنه به سلام شونده است، یعنی تو از ناحیه من در امانی و هیچ گونه ظلم و ستمی از من به شما نخواهد شد.

اگر چه رد سلام واجب است، اما لازم است هر احسانی که از سوی دیگران انجام می گیرد را با احسان و نیکی جبران کند.

هرگاه به شما تحیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید.(سوره نساء آیه ۸۶)

التماس دعا

جوانان و چهل چراغ هدایت

سید جعفر پور موسوی


جمعه 21 خرداد 1389

اعتراف عمر نسبت به آزار اهل بیت سلام الله علیهما

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اسلامی ،دانستنیها ،اهل بیت(ع) ،

حاکم حسکانی ذیل آیه شریفه :

 ( وَالَّذِینَ یُؤْذونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ ....)

سوره احزاب آیه ۵۸

می گوید: « این آیه در مورد علی بن ابی طالب نازل شده است آن هنگامی که برخی از منافقین او را آزار داده و تکذیب می کردند».

سپس اضافه می کند:

{عمر در زمان خلافت خود، به ابی بن کعب گفت: من وقتی این آیه را می خوانم، به یاد جریانات خودم می افتم، به خدا سوگند! من آنان را زدهام و آزار داده ام؟!ابی بن کعب گفت: تو خیر خواه بودی !!!

قصد سوئی نداشتی؟!}

یونس بن یعقوب از امام صدق علیه سلام روایت می کند که حضرت فرمود: جدّم رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: « ملعون است! ملعون است! کسی که به دخترم فاطمه ستم کند، حقّ او را غضب نموده و او را به شهادت رساند.......»

و نیز فرمود: « ملعون است! کسی که علی بن ابی طالب را به خشم آورد ( با او دشمنی کند)، که کسی که با علی  دشمنی کند با رسول خدا دشمنی کرده و کسی که با رسول خدا دشمنی کند، خداوند او را در دنیا و آخرت لعنت می کند.»

التماس دعا

آثار گناه در زندگی و راه جبران

علی اکبر صمدی


جمعه 21 خرداد 1389

آیا حضور قلب شرط صحت نماز است؟

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،دانستنیها ،عرفانی ،

ممکن است گفته شود: چنان چه حضور قلب شرط صحت نماز دانسته شود، و با فقدان آن به بطلان نماز حکم گردد، با اجماع فقیهان مخالف است، چه آنها حضور قلب را جز به هنگام تکبیرة الاحرام شرط دانسته اند.

پاسخ حکیم متألَه فیض کاشانی قدس سرَه :

همان گونه که در جای دیگر گفته شده (محجة البیضاء ،ج ۱) فقیهان در باطن مردم تصرف نمی کنند، و بر آنچه در دل ها و در طریق آخرت است نظر ندارند، بلکه ظواهر احکام را بر ظاهر اعمال جوارح حمل می کنند، همان طور که ظواهر اعمال از نظر حاکم برای سقوط قتل یا تعزیر کافی است، اما حضور قلب در نماز چیزی است که در آخرت سود می رساند، از این رو از حدود فقه خارج است.

پاسخ امام محمَد غزالی :

حق این است که در مورد مشروط بودن صحت نماز با حضور قلب ، به ادله شرعی مراجعه کنیم، که آیا آیات و اخبار نماینگر وجود این شرط است.

در تکلیف ظاهری، فتوا در حدی باید باشد که همه ی مردم بتوانند آن را انجام .....


ادامه مطلب

جمعه 21 خرداد 1389

در سوگ جانان

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،اهل بیت(ع) ،

بعد از شهادت

می گویند : وقتی آن حضرت به شهادت رسید ، آخر شب که شد ، امیر المومنین علی سلام الله علیه جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها را غسل داد.

هنگام غسل ، هیچ کس جز امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم و زینب و ام کلثوم علیهما سلام الله  و فضه کنیز حضرت و اسماء دختر عمیس کسی نبود.

حضرت علی فرمود : سوگند به خدا که غسل و کفن کردن زهرا را بر عهده گرفتم ، او در میان پیراهنش بود بدون اینکه پیراهنش را از تنش بیرون بیاورم، غسل دادم.

به خدا سوگند او را مبارک و پاکیزه یلفتم ، سپس از باقیمانده حنوط وپیامبر صلوات الله علیه و اله او را حنوط و کفن نمودم.

هنگامی که تصمیم گرفتم بند کفن را ببندم ، صدا زدم :« ای ام کلثوم ، ای زینب، ای سکینه ، ای فضه ، ای حسن ای حسین بیائید و از مادرتان توشه بردارید که هنگام فراق است و ملاقات در بهشت می باشد.»

حسن و حسین علیهما سلام الله پیش آمدند و با آه و ناله فریاد می زدند : « آه ، از فراق جدمان محمد مصطفی صلوات الله علیه و علی اله طیبین الطاهرین و مادرمان فاطمه زهرا سلام الله علیه ، چه شعله پر حسرت و اندوهی که هرگز خاموش شدنی نیست.

التماس دعا


جمعه 21 خرداد 1389

سلام خداوند بر دختر خاتم انبیا فاطمه علیه سلام

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اسلامی ،دانستنیها ،

می گویند از پیامبر اکرم صل الله علیه واله پرسیده شد که

«ای رسول خدا،آیا حضرت فاطمه علیها سلام بهترین زنان زمان خود است؟»

حضرت فرمود: مریم دختر عمران بهترین زنان زمان خود بود، اما دختر من فاطمه سلام خداوند بر او باد بهترین زنان عالمیان است از گذشتگان و آیندگان است.

وقتی در محراب عبادت خود می ایستد ، هفتاد هزار ملک از ملائکه مقربین بر او سلام می کنند ندا می کنند او را به ندای ملائکه به مریم دختر عمران، و می گویند : « ای فاطمه!بدرستی که حق تعالی ترا بر گزید و مطهر و پاکیزه گردانید، و ترا بر زنان عالمیان برگزید.»

فاطمه علیه سلام پاره تن و نور دیده و میوه دل من است ، هر کس که او را آزرده کند مرا آزرده کرده است و هر کس که او را شاد کند مرا شاد کرده است ، و اول کسی که از اهل بیتم به من ملحق می شود او خواهد بود.

التماس دعا


جمعه 21 خرداد 1389

سخن حکیمانه

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،عرفانی ،

سخن مردی از مردان خدا:

سه مسئله از سه کتاب از کتب های فقه را انتخاب کردم که این سه مسئله مرا کافی بود!؟

اول: در کتاب نکاح دیدم که ازدواج با دو خواهر در یک وقت جایز نیست.

چون فهمیدم که دنیا و آخرت دو خواهرند بین این دو جمع نکردم و یکی را اختیار نمودم

دوم: در کتاب طلاق خواندم با زنی که پیغمبر طلاق داده نباید ازدواج کرد.

و چون دیدم پیغمبر خدا سلام و صلوات خدا بر او و اهل بیتش دنیا را سه طلاقه کرده او را به زنی نگرفتم.

سوم: در کتاب خرید و فروش دیدم گندم را چون به گندم فروشند باید هر دو به یک اندازه باشند و زیادی یک طرف حرام است.

لذا به اندازه عمر روزی طلب می کنم که مازاد حرام است.

التماس دعا


جمعه 21 خرداد 1389

ایمان و چهار شاخه آن

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،عرفانی ،

امام علی علیه سلام فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است : شکیبایی ، یقین ، عدل و جهاد.

شکیبایی چهار شاخه دارد : شوق ، بیم ، پارسایی و انتظار.

آن که مشتاق بهشت است شهوات را فراموش کند ، و آن که از اتش دوزخ بیم دارد از محرمات بپرهیزد ، آن که در دنیا پارسایی پیشه کند تحمل مصیبت ها بر او اسان گردد و آن که انتظار مرگ باشد به کارهای نیک شتاب نماید

یقین چهار شاخه دارد : بینش هوشمندانه ، دریافت حکیمانه ، پند پذیری از امور عبرت آمیزو توجه به روش پیشینیان. هر که هوشمندانه نگرد حکمت بر وی آشکار گردد ، هر که حکمت بر وی آشکار شود آثار و حوادث عبرت آمیز را بشناسد و هر کس که عبرت شناس شد راه و روش زندگی کردن را بشناسد و گویی با گذشتگان در گذشته زندگی کرده است.

عدل چهار شاخه دارد:

                             فهم دقیق ، دانش عمیق ، شکوفایی حکمت و شکوفایی گلستان برد باری

هر که خوب فهمید همه دانش ها را روشن نماید ، هر که دانا شد حکمت های پیچیده را شرح کند و هر که بردبار باشد در کاری که در میان مردم به آن پای بند شده کوتاهی نکند.

جهد چهار شاخه دارد :

امر به معروف ، نهی از منکر ، پایداری در جبهه ها و کینه ورزی با تبهکاران.

هر که امر به معروف نماید پشت مومن را استوار سازد ، هر که نهی از منکر کند ، پوزه کافران را به خاک مالد ، هر که در جبهه ها پایداری کند ، هر آنچه بر عهده داشته به انجام رسانده و هر که با تبهکاران کینه داشته باشد ، به خاطر خدا خشمگین شده  و هر که برای خدا  خشمگین شود، خدا برای او بر دشمنش خشمگین شود.

التماس دعا

منبع شاهکارهای متون اخلاقی ۲ برگزیده خصال شیخ صدوق رحمه الله


تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic