دوشنبه 31 خرداد 1389

«اللّه» جامع ترین نام خداوند

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :قرآنی ،اسلامی ،دانستنیها ،

در جمله «بسم اللّه» نخست با كلمه «اسم» روبرو مى شویم و به گفته علماى ادبیات عرب، اصل آن از «سُمُوّ» (بر وزن غُلوّ) گرفته شده كه به معنى بلندى و ارتفاع است، و این كه به هر نامى «اسم» گفته مى شود به خاطر آن است كه مفهوم آن بعد از نامگذارى از مرحله خفا و پنهانى به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع مى رسد، و یا به خاطر آن است كه لفظ با نامگذارى، معنى پیدا مى كند و از مهمل و بى معنى بودن در مى آید و علوّ و ارتفاع مى یابد.(14)


ادامه مطلب

دوشنبه 31 خرداد 1389

چرا پیامبران معصومند؟

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :قرآنی ،اسلامی ،عقیدتی ،عرفانی ،

 بدون شك هر پیامبرى قبل از هر چیز باید اعتماد عموم را جلب كند به طورى كه در گفته او احتمال خلاف و دروغ و اشتباه ندهند.
در غیر این صورت مقامِ رهبرى او متزلزل خواهد شد.
اگر پیامبران معصوم نباشند بهانه جویان به عذر این كه آنها اشتباه مى كنند، و حقیقت طلبان به خاطر تزلزل نسبت به محتواى دعوت آنها، از پذیرفتن دعوت شان خوددارى خواهند كرد و یا لااقل نمى توانند با دلگرمى آن را پذیرا شوند.
این دلیل كه مى توان آن را «دلیل اعتماد» نام نهاد یكى از مهم ترین دلائل عصمت انبیاء است.


ادامه مطلب

دوشنبه 31 خرداد 1389

چه دلیلى بر آزادى اراده و اختیار انسان وجود دارد؟

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،عقیدتی ،

 گرچه فلاسفه و دانشمندان الهى پیرامون مسئله آزادى اراده انسان بحث ها و دلایل مختلفى دارند، امّا براى این كه راه را كوتاه و میان بُر كنیم، به سراغ روشن ترین دلیل طرفداران آزادى اراده مى رویم و آن «وجدان عمومى انسان ها» است.


ادامه مطلب

دوشنبه 31 خرداد 1389

حجاب اجباری !

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،عقیدتی ،

این سوال که شما با حجاب اجباری موافقید یا مخالف ؟  سؤال صحیحی نیست؛ اگر محدوده سوال روشن شود که حجاب اجباری یعنی چه ؟ و منظور اجبار در کجا است ؟ نادرست بودن این سوال خود را نشان می دهد .
یک وقت حجاب بعنوان یک امر عقلائی یا یک امر ایمانی و دینی مطرح است؛ یعنی من می خواهم به طرف مقابلم مسئله حجاب را یا بعنوان یک فکر و اندیشه جدید و برتر معرفی کنم که او هم آنرا بپذیرد، یا بعنوان امری ایمانی و الهی ابلاغ کنم که به آن ایمان بیاورد؛ بدیهی است که ابزار اجبار در این دو محدوده اساسا بی معنا است؛ نه اجبار در اندیشه و فکر؛ و نه اجبار در ایمان و باور، هیچکدام معنا ندارد و امکان پذیر نیست تا بگوئیم شما با آن مخالفید یا موافق ؟!


ادامه مطلب

یکشنبه 30 خرداد 1389

تفسیر نماز(قسمت اول) عبادت و عبودیّت

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حدیث ،قرآنی ،حکیمانه ،اسلامی ،عرفانی ،عقیدتی ،

بسم اللّه الّرحمن الرّحیم

عبادت، هدف آفرینش ماست. قرآن مى فرماید:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ »

( سوره ذاریات، آیه ٥)

کارهایى را که انجام مى دهیم، اگر براى رضاى خدا باشد، عبادت است؛ گرچه مانند کسب و کار،

تحصیل علم، ازدواج و یا خدمت به مردم، براى رفع نیازهاى خود یا جامعه باشد.

آنچه یك امر را عبادت می کند، آنست که به انگیزه اى مقدس انجام شود و به تعبیر قرآن رنگ خدایى

« صبغة اللّه »

(سوره بقره، آیه ١٣٨ ) داشته باشد.


ادامه مطلب

یکشنبه 30 خرداد 1389

انتخاب راه دین، سفارش عقل است

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،اسلامی ،عقیدتی ،

نیاز به دین

بحث اصول عقاید را با طرح سؤالى شروع می کنیم:

آیا انسان به دین نیاز دارد؟

قبل از پاسخ این سؤال، لازم است ابتدا نیازهاى انسان را ذکر کنیم.

هر انسانى سه نوع نیاز دارد:

١- نیاز شخصى ٢- نیاز اجتماعى ٣- نیاز عالى

نیاز شخصى، مثل نیاز به غذا، پوشاك، مسكن، همسر.

نیاز اجتماعى، امورى است آه انسان چون در جامعه زندگى میکند به آنها نیاز دارد. مانند قانون،

مقرّرات و رهبر.

نیاز عالى، نیاز انسان به شناخت و معرفت است، که بشر سؤالات متعدّدى درباره خود و هستى

دارد و می خواهد خیلى چیزها را بشناسد و بداند و درباره آنها اطلاعاتى داشته باشد. مثلاً شناخت

هستى و مبدأ آن، شناخت هدف هستى و مقصد و پایان آن، شناخت راه زندگى و شناخت حقّ و

باطل، از جمله نیازها وخواست ههاى هر انسانى است.

اکنون بار دیگر سؤال قبلى را تكرار مى کنیم: انسان چه نیازى به دین دارد؟

پاسخ: در میان انواع نیازهاى انسان، دین، پاسخگوى نیازهاى عالى اوست. انسان ها براى

پاسخگویى به نیازهاى عالى خود به دین نیازمندند، و دین به سؤالات فوق پاسخ م ىدهد.

دین توضیح می دهد که سرچشمه هستى کجاست، آفریدگار هستى کیست، هدفِ هستى

چیست، معیار شناخت حقیقت کدام است و مسئولیّت ما در این مجموعه چیست.


ادامه مطلب

یکشنبه 30 خرداد 1389

اى مهربان خداى

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حکیمانه ،عرفانی ،

اى مهربان خداى:
گم گشت هام تو بودى و آردم چو دیده باز
دیدم به آسمان و زمین و به بام و در
تابنده نور توست
هر جا ظهور توست
دیدم به هیچ نقطه تهى نیست جاى تو
خوش م ىدرخشد از همه سو جلو ههاى تو
اى مبدأ وجود!


ادامه مطلب

یکشنبه 30 خرداد 1389

ده نکته در مورد نماز

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :قرآنی ،اسلامی ،حکیمانه ،دانستنیها ،

نماز در تمام ادیان بوده است

قبل از حضرت محمد صلى الله علیه وآله در آئین حضرت عیسى هم نماز بوده آه قرآن از زبان او

مریم، ٣١ ) وقبل از او واوصانى بالصلوة » : نقل م ىآند آه خداوند مرا به نماز سفارش آرده است

طه، ٢٤ ) و قبل از موسى پدر زن اقم الصلوة لذآرى » : موسى بوده آه خداوند به او خطاب مى آند

هود، ٨٧ ) و قبل از همه یا شعیب اصلاتك تأمرك » : او حضرت شعیب بوده آه نماز داشته است

ربّ اجعلنى مقیم » : آنها ابراهیم بوده آه از خداوند براى خود و ذریّ هاش توفیق اقامه نماز را مى خواند

( ابراهیم، ٤٠ الصلوة و من ذریّتى

و این لقمان است آه به فرزندش م ىگوید:

( لقمان، ١٧ یا بنىّ اقم الصلوة و أمربالمعروف و انه عن المنكر »

پسر من نماز را بپا دار و امر به معروف و نهى از منكر آن.

جالب آن است آه معمولاً در آنار نماز سفارش به زآات مى شود ولى از آنجا آه نوجوان معمولاً پول

ندارد، در این آیه در آنار نماز به جاى زآات به امر به معروف ونهى ازمنكر سفارش شده است.

هیچ عبادتى به اندازه نماز تبلیغات ندارد

در هر شبان هروز پنج نماز واجب داریم ودر هرنمازى سفارش به اذان واقامه شده است. در این دو

نداى آسمانى جمعاً:

« حىّ على الصلوة » بیست مرتبه

« حىّ على الفلاح » بیست مرتبه

« حىّ على خیرالعمل » بیست مرتبه

مى گوئیم. « قد قامت الصّلوة » و ده مرتبه

در اذان همان نماز است، هر مسلمانى در هر « خیرالعمل » و « فلاح » با توجّه به اینكه مراد از

به خود و دیگران، تلقین شتاب به سوى نماز مى آند و براى « حىّ » شبانه روز هفتاد مرتبه با آلمه

انجام هیچ عبادتى این همه هیاهو و تشویق وارد نشده است. به خصوص آه سفارش شده اذان را

بلند بگوئید و با صداى زیبا بگوئید.

اذان، شكستن سكوت است، اذان، یك دوره ایدئولوژى و تفكّرات ناب اسلامى است،

اذان، سرود مذهبى است با عباراتى آوتاه و پرمحتوا،

اذان، هشدار به غافلان است، اذان، نشانه باز بودن جوّ مذهبى است و اذان، نشانه حیات معنوى

است.


ادامه مطلب

یکشنبه 30 خرداد 1389

چرا "دین و دنیا"

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اسلامی ،

عنوان مقاله: چرا "دین و دنیا"
نام نویسنده: حسن رحیم پور ازغدی
سال انتشار: تابستان ۱۳۷۷
منبع: كتاب نقد۷- فقه دولت


چرا "دین و دنیا"

مقدمه
"كتاب نقد" بفضل خدا مورد اقبال و توجه فرهیختگان دانشگاه، حوزه ومطبوعات قرارگرفته و اغلب شماره‏هاى آن به چاپ دوم و حتى سوم رسیده‏است.شمارگان فصلنامه، اجبارا تا ده هزار و سپس 15 هزار نسخه رسیده و اینك جاى‏شایسته خویش را در محافل علمى، پژوهشى و انتقادى یافته‏است. ممكن است‏كلیه خوانندگان "كتاب نقد" با همه مفاد آن لزوما موافق نباشند اما آنچه مهم است،توجه و انتظارات اهل‏نظر نسبت‏به نشریه مى‏باشد كه رو به تزاید است. ما از خداى‏متعال مى‏خواهیم كه شایسته اعتماد و توجه افكار عمومى و محافل فرهنگى بوده‏باشیم و كفران نعمت نكنیم. همچنین لازم است از جشنواره مطبوعات سال جارى‏77 كه سه مقاله از كتاب نقد را تا مرحله نهایى مسابقات جشنواره بالا برد و به یكى‏از آن سه، یعنى سرمقاله كتاب نقد (2 و 3)، جایزه برترین سرمقاله با داورى هیئت‏داوران جشنواره را هدیه نمود، تشكر كنیم. و مفید مى‏دانیم كه گزیده‏اى ازسرمقاله مزبور را جهت اطلاع خوانندگان محترم، به چاپ برسانیم:


ادامه مطلب

یکشنبه 30 خرداد 1389

هدایت

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حدیث ،اسلامی ،خداشناسی ،عرفانی ،عقیدتی ،

حدیث (1) پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :

مَن دَعا اِلى هُدىً كانَ لَهُ مِنَ الجرِ مِثلُ اُجورِ مَن تَبِعَهُ لا یَنقُصُ ذلِكَ مِن اُجورِهِم شَیئا و مَن دَعا اِلى ضَلالَةٍ كان عَلَیهِ مِنَ الاِثمِ مِثلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ لا یَنقُصُ مِن آثامِهِم شَیئا؛

هر كسى، به هدایتى راهنمایى كند، پاداشى را كه براى پیروان هدایت وجود دارد، براى او نیز خواهد بود؛ بى آن‏كه از پاداش پیروان كاسته شود، و هر كس به گمراهى‏اى راهنمایى كند گناهى كه براى پیروان آن وجود دارد، براى او نیز خواهد بود؛ بى‏آن‏كه از گناه آنها كاسته شود.

(منیة المرید، ص 102)

حدیث (2) امام صادق علیه‏السلام :

كونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَیرِ اَ لسِنَتِكُم، لِیَرَوا مِنكُم الوَرَعَ وَ الجتِهادَ وَ الصَّلاةَ وَ الخَیرَ، فَاِنَّ ذلِكَ داعیَةٌ؛

مردم را به غیر از زبان خود، دعوت كنید، تا پرهیزكارى و كوشش در عبادت و نماز و خوبى را از شما ببینند، زیرا اینها خود دعوت كننده است.

(كافى، ج 2 ، ص 78، ح 14)

حدیث (3) پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :

اَلصَّلاةُ مِن شَرائِعِ الدّینِ وَ فیها مَرضاةُ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ وَ هِىَ مِنهاجُ النبیاءِ وَ لِلمُصَلّى حُبُّ المَلائِكَةِ وَ هُدىً و ایمانٌ وَ نورُ المَعرفَةِ وَ بَرَكَةٌ فِى الرِّزقِ؛
نماز، از آیین‏هاى دین است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پیامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و بركت در روزى است.

(خصال، ص 522، ح 11)

حدیث (4) پیامبر صلى‏لله‏ علیه ‏و ‏آله :

بى اُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَیتُم... وَ بِالْحَسَنِ اُعْطیتُمُ الإْحسانُ وَ بِالْحُسَینِ تَسعَدونَ وَ بِهِ تَشقونَ ألا وَ إنَّ الْحُسَینَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّةِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ عَلَیهِ ریحَ الْجَنَّةِ؛

به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله على علیه ‏السلام هدایت مى‏یابید و به وسیله حسن احسان مى‏شوید و به وسیله حسین خوشبخت مى‏گردید و بدون او بدبخت. بدانید كه حسین درى از درهاى بهشت است، هر كس با او دشمنى كند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى‏كند.

(مأة منقبة، ص 22)

حدیث (5) قال الله تعالی :

إنّى قَد قَضَیتُ لِكُلِّ قَومٍ هادیا أهدى بِهِ السُّعَداءَ وَ یَكونُ حُجَّةً عَلَى الأشْقیاءِ؛

من براى هر قومى راهنمایى قرار دادم، كه خوشبختان را به وسیله آن هدایت مى‏كنم و حجتى براى بدبختان است.

(الكافى، ج 8 ، ص 285، ح 430)

حدیث(6) پیامبراکرم (ص) :

لَئِن یَهدِی اللهُ بِکَ رَجُلاً واحِداً خَیرٌ لَکَ مِنَ الدُّنیا وَ ما فِیها؛

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

(بحارالانوار، ج2، ص2)


یکشنبه 30 خرداد 1389

سخنان حكمت آمیز رسول خدا(ص) - چهل حدیث نبوی

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :حدیث ،حکیمانه ،اسلامی ،عرفانی ،

سخنان حكمت آمیز رسول خدا(ص) - چهل حدیث نبوی

1ـ فضیلت دانش طلبى.

مـن سلك طریقا یطلب فیه علما سلك الله به طریقا الـى الجنه ... و فضل العالـم علـى العابـد كفضل القمـر علـى سـائر النجـوم الیله البـدر.

(1) هركه راهى رود كه در آن دانشـى جـوید ، خداوند او را به راهى كه به سـوى بهشت است ببرد ، و برترى عالـم بر عابـد ماننـد برتـرى ماه در شب چهارده بـر دیگـرستارگان است .

ستارگان است .

2ـ دین یابى ایرانیان.

لو كان الدیـن عند الثریا لذهب به رجل من فارس ـ او قال ـ مـن ابناء فارس حتى یتناوله ،(2) اگـر دین به ستاره ثـریا رسـد ، هـر آینه مـردى از سـرزمین پارس ـ یا ایـن كه فـرمـوده از فـرزنـدان فـارس ـ به آن دست خـواهنـد یـازیــد.

3ـ ایمان خواهى ایرانیان.

اذا نزلت علیه (ص ) سـوره الجمعه فلما قرا: و آخریـن منهم لما یلحقوا بـهم .

(3) قال رجل مـن هولاء یا رسول الله ؟ فلم یراجعه النبى (ص ) حتى سئله مره او مرتین او ثلاثا.

قال و فینا سلمان الفارسـى قال فـوصع النبـى یده على سلمان ثـم قال : لـو كـان الایمـان عنـد الثـریـا لنـا له رجـال مـن هـولاء.

(4) وقتـى كه سـوره جمعه بر پیامبـر اكرم (ص ) نازل گردیـد و آن حضرت آیه و آخریـن منهم لمایلحقـوا بهم را خـوانـد.

مردى گفت : اى پیامبـر خـدا مراد ایـن آیه چه كسانـى است ؟ رسـول خدا به او چیزى نگفت تا ایـن كه آن شخص یك بار ،دوبار ، یا سه بار سوال كرد.

راوى میگـوید: سلمان فارسى در میان ما بود كه پیامبراكرم (ص ) دستـش را روى دوش او نهاد، سپـس فرمـود: اگر ایمان به ستاره ثریا برسد هرآینه مـردانـى از سـرزمیـن ایـن مـرد به آن دست خـواهنـد یافت .

4ـ مشمولان شفاعت.

اربعه اناالشفیع لهم یوم القیمه :.

1ـ معین اهل بیتى .

2ـ والقـاضـى لهـم حـوائجهم عنـد مـا اضطــروا الیه .

3ـ والمحب لهم بقلبه و لسانه .

4ـ والدافع عنهم بیده .

(5) چهار دسته انـد كه مـن روز قیـام شفیع آنهاهستـم :.

1ـ یارى دهنده اهل بیتم ، 2ـ بـرآورنـده حـاجـات اهل بیتـم به هنگـام اضطـرار و نـاچـارى ، 3ـ دوستدار اهل بیتم به قلب وزبان ، 4ـ و دفـاع كننـده از اهل بیتـم با دست و عمل .

5ـ ملاك پذیرش اعمال.

لایقبل قول الا بعمل و لایقبل قـول و لاعمل الا بنیه و لا یقبل قـول و لاعمل و لا نیه الا باصابه السنه .

(6) نزد خداوند سخنى پذیرفته نمیشود مگر آن كه همراه با عمل باشد ، و سخـن و عملى پذیرفته نمـیشـود مگـر آن كه همراه با نیت خالص باشـد .

و سخـن و عمل و نیتـى پذیـرفته نمـیشـود مگـر آن كه مطـابق سنت بـاشد.

6ـ صفات بهشتى.

الا اخبر كـم بمـن تحرم علیه النارغدا؟ قیل بلى یا رسـول الله .

فقال : الهیـن القریب اللین السهل .

(7) آیا كسـى را كه فرداى قیامت ، آتـش بر او حرام است به شما معرفى نكنـم ؟ گفتند: آرى ، اى پیامبر خدا.

فرمـود: كسى كه متیـن ، خونگرم ، نرمخـو و آسانگیر باشد.

7ـ نشانه هاى ستمكار.

علامه الظالم اربعه :یظلم من فوقه بالمعصیه ویملك مـن دونه بالغلبه و یبغض الحق و یظهر الظلم .

(8) نشانه ظالم چهار چیز است : 1ـ با نافرمانى به مافوقش ستم میكند، 2ـ به زیـر دستـش بـا غلبه فـرمـانـروایـى مـیكنـد، 3ـ حق را دشمـن مـیدارد، 4ـ و ستـم را آشكـار مـیكنـد.

8ـ شعبه هاى علوم دین.

انمـا العلـم ثلاثه : آیه محكمه او فریضه عادله او سنه قـائمه و مـا خلاهــن فهوفضل .

(9) همـانـا علـم دیـن سه چیز است ، وغیــر از اینها فضل است : 1ـ آیه محكمه (كه منظور آز آن علـم واصـول عقـــائد است )، 2ـ فـریضه عادله ( كه منظور از آن علـم اخلاق است )، 3ـ و سنت قـائمه ( كه منظور از آن علـم احكـام شــریعت است ).

9ـ فتواى نااهل.

مـن افتـى النـاس بغیـر علـم ... فقـد هلك و اهلك .

(10) كسـى كه بدون صلاحیت علمى براى مردم فتـوا دهد، خـود را هلاك ساخته و دیگران را نیز به هلاكت انداخته است .

10ـ روزه واقعى.

الصـائم فـى عبـاده و ان كـان فـى فـراشه مـا لـم یغتب مسلمــا.

(11) روزه دار ـ مادامـى كه غیبت مسلمانـى را نكرده باشد ـ همـواره در عبادت است ، اگر چه در رختخواب خود باشد.


ادامه مطلب

شنبه 29 خرداد 1389

خدا، انسان، مدرنیته

   نوشته شده توسط: دل نوشته    نوع مطلب :اسلامی ،حکیمانه ،خداشناسی ،

(حسن رحیم پور ازغدی)

گفته شده است كه در مدرنیته، جای انسان و خدا، عوض شده است، ذهن انسان، تمایلات انسان و منافع او، اصالت یافته و هر آنچه او را محدود كند (اعمّ از اخلاق، حقیقت و تكلیف) در مرتبه دوم قرار می‏گیرد و اومانیزم، فردگرائی، آزادی، دمكراسی، لیبرالیزم و سكولاریزم، همه بر همین اساس، پای گرفته‏اند.

در اسلام، انسان، نه دشمن خدا و نه رقیب اوست. اسلام می‏خواهد كه انسان، خلیفه خدا باشد. می‏خواهد آحاد بشریت، به چنان رشد عقلی و اخلاقی برسند كه هیچ خونی در زمین ریخته نشود، هیچ حقّی پایمال نگردد، هیچ انسان گرسنه و بی‏پناه و تحقیر شده‏ای نباشد و نفسانیت، چنان مقهور اراده انسان باشد كه فرشتگان الهی در برابر او سجده كنند. اسلام، انسان را دارای كرامت، قدرت انتخاب، مسلط بر خویش و بر جهان، عاقل، مسؤولیت‏پذیر و ارزش گرا می‏خواهد، به انسان خوشبین است و همه بشریت را دارای فطرت پاك و اصالتا خیرخواه می‏داند و همه تكالیف دینی كه نازل كرده برای حراست از فطرت، عقل و كرامت انسانهاست . در اسلام، حقوق را از تكلیف، و اقعیت را ازارزش، دنیا را از آخرت، معاد را از معاش، اخلاق را ازاقتصاد، تفوی را از سیاست و دین را از دولت، نمی‏توان تفكیك كرد.

 


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic